NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Informatie Licentie Zwem-ABC en Erkende organisator diplomazwemmen Nationale Zwemdiploma's

Eén van de vele taken van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is de uitgifte van Nationale Zwemdiploma's en de bewaking van de kwaliteit van het diplomazwemmen. Er zijn circa 1.100 zwembaden, zwemverenigingen en zwemscholen die opleiden voor de Nationale Zwemdiploma's'. Totaal organiseert men jaarlijks ongeveer 7.000 keer het diplomazwemmen en tijdens het diplomazwemmen worden meer dan 400.000 zwemdiploma's uitgegeven. Wilt u zich als zwembad, vereniging of zwemschool aanmelden als klant van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en de Nationale zwemdiploma's uitgeven? Lees onderstaande informatie dan zorgvuldig door.
Licentiehouder en Erkende organisator
Met ingang van 1 september 2014 is de manier waarop u klant kunt zijn van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ gewijzigd. Tot 1 september 2014 konden zwemlesaanbieders een aanvraag doen om 'Erkende organisator diplomazwemmen' te worden en onder andere het Zwem-ABC uitgeven. Vanaf 1 september 2014 kunt u als zwemlesaanbieder alleen nog maar het Zwem-ABC aanbieden door de Licentie Zwem-ABC te behalen. Dit geldt voor nog niet bestaande klanten van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Bestaande 'Erkende organisatoren diplomazwemmen' hebben de tijd tot 1 januari 2018 om de overstap te maken van Erkenning naar Licentie. Na 1 januari 2018 is het alleen nog maar mogelijk om het Zwem-ABC uit te geven door zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van een Licentie Zwem-ABC. Na die datum bestaat de Erkende organisatie diplomazwemmen voor het Zwem-ABC niet meer.
  • Wilt u het Zwem-ABC uitgeven en bent u, als zwemlesaanbieder, gevestigd in Nederland? Dan kunt u de Licentie Zwem-ABC aanvragen.
  • Wilt u het Zwem-ABC uitgeven en bent u, als zwemlesaanbieder, gevestigd in het buitenland? Neem dan contact op met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ via email.
  • Wilt u de overige Nationale Zwemdiploma's uitgeven, zoals de zwemvaardigheidsdiploma's? Neem dan contact op met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ via email.

Klantcodenummer
Alle licentiehouders en erkende organisatoren van diplomazwemmen die zijn aangesloten bij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ ontvangen een klantcodenummer. Dit nummer moet worden gebruikt bij het aanvragen van het diplomazwemmen en het bestellen van de zwemdiploma's of andere artikelen. Jaarlijks dient voor het klantcodenummer een bijdrage te worden betaald.

Het diplomazwemmen voor Nationale Zwemdiploma's
Elk diplomazwemmen dient te worden aangevraagd bij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Dit kan online via de administratie diplomazwemmen. Het aanvragen van het diplomazwemmen is noodzakelijk, omdat de Nationale Zwemdiploma's onder voorwaarden van gebruik worden verstrekt aan respectievelijk de licentiehouder en de erkende organisator van het diplomazwemmen. Eén van die voorwaarden is dat de diploma's worden uitgegeven tijdens een aangevraagd diplomazwemmen.

BREZ (Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's)
Elke licentiehouder en erkende organisator van diplomazwemmen dient de BREZ (versie BREZ 2.0) te kennen. Met ingang van 1 september 2014 kunnen zwemlesaanbieders de Licentie Zwem-ABC halen. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder getoetst op zaken als VOG, opleidingsniveau zwemlesgevenden, Gedragscode Zwembranche et cetera. De Licentie Zwem-ABC brengt ook een aantal veranderingen met zich mee in BREZ 2.0 ten aanzien van de rol van de beoordelingscommissie en de rapporteur (NB. de examenprogramma's zijn ongewijzigd). Dit betekent dat er een aparte versie van BREZ 2.0 is voor zwemlesaanbieders die een Licentie Zwem-ABC hebben. Voor zwemlesaanbieders die Erkend zijn (de situatie tot nu toe), blijft de huidige BREZ 2.0 ongewijzigd.
  • Klik hier voor BREZ 2.0 voor licentiehouders.
  • Klik hier voor BREZ 2.0 voor erkende organisatoren.
In de BREZ 2.0 staat onder andere dat het diplomazwemmen voor Nationale Zwemdiploma's alleen maar kan plaatsvinden in een zwembad met minimaal 160 m2, met een minimum diepte van 80 cm. Daarbinnen moet er over een oppervlakte van 40 m2, 200 cm diep water zijn.

Gedelegeerde en rapporteur
Zwemlesaanbieders krijgen steekproefsgewijs bezoek namens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ bij het diplomazwemmen. De zwemlesaanbieders in het bezit van de Licentie Zwem-ABC krijgen bezoek van een gedelegeerde. Erkende orgnisatoren van diplomazwemmen krijgen bezoek van een rapporteur.

Regio-indeling
Het land is verdeeld in een drietal regio's. Elke regio heeft een regio-adviseur. De regio-adviseur is een medewerker van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Hij/zij heeft contact met alle gedelegeerden/rapporteurs in de regio en alle licentiehouders/erkende organisatoren van het diplomazwemmen.

Licentiehouder Zwem-ABC en Erkend Opleidings- en Examen-instituut Nationale Zwemdiploma's
Alle zwemlesaanbieders in bezit van de Licentie Zwem-ABC en alle erkende organisatoren van diplomazwemmen ontvangen jaarlijks een raamsticker met respectievelijk 'Licentie Zwem-ABC' of 'Erkend Opleidings- en Examen-instituut Nationale Zwemdiploma's'. Tevens wordt men opgenomen op de website www.allesoverzwemles.nl. Licentiehouders Zwem-ABC ontvangen ook een communicatiepakket met de boodschap 'het enige echte Zwem-ABC'. Indien blijkt dat de licentiehouder zich niet houdt aan de inhoud van de BREZ 2.0 voor licentiehouders en de erkende organisator van diplomazwemmen zich niet houdt aan de inhoud van de BREZ kan dit consequenties hebben. Dit kan betrekking hebben op de organisatie van het diplomazwemmen en het in diskrediet brengen van het Nationaal Zwemdiploma. Het is mogelijk dat de status 'Licentie Zwem-ABC' of 'Erkend' wordt afgenomen voor kortere of langere duur. Als de status van een licentiehouder of een erkende organisator van diplomazwemmen is ontnomen, is het niet meer mogelijk om Nationale Zwemdiploma's te bestellen.

Kosten Licentie Zwem-ABC
De kosten die verbonden zijn aan het behalen van de Licentie Zwem-ABC zijn terug te vinden op www.licentiezwemabc.nl.

Zwemlesaanbieders in het buitenland
Voor zwemlesaanbieders die zwemonderwijs geven in het buitenland en de Nationale Zwemdiploma's van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ willen uitgeven, geldt een aparte aanmeldingsprocedure. Geïnteresseerde buitenlandse zwemlesaanbieders kunnen hiervoor contact opnemen met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, telefoonnummer (0318) 83 02 50 of per e-mail.

Aanmelden Licentie Zwem-ABC
De zwemlesaanbieder die de Licentie Zwem-ABC wil behalen (en nog geen klant is van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ) kan het 'Handboek Licentie Zwem-ABC' opvragen per email. Wanneer de zwemlesaanbieder van mening is dat de organisatie voldoet aan alle criteria die worden gesteld in het 'Handboek Licentie Zwem-ABC' kan de zwemlesaanbieder een aanvraag doen. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

  • Wilt u het Zwem-ABC uitgeven en bent u, als zwemlesaanbieder, gevestigd in het buitenland? Neem dan contact op met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ via email
  • Wilt u de overige Nationale Zwemdiploma's uitgeven, zoals de zwemvaardigheidsdiploma's? Neem dan contact op met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ via email