NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Wat doet het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ?

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is gevestigd in Ede en ziet als landelijk opererende organisatie toe op de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid en zwemvaardigheid. In 1985 heeft het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ de uitgifte van het Nationale Zwemdiploma van de overheid overgenomen. Sindsdien zijn al zo'n 15 miljoen zwemdiploma's (Zwem-ABC en Zwemvaardigheidsdiploma's) uitgereikt aan kinderen en volwassenen. Wij werken met passie voor het maatschappelijk doel 'Iedereen in Nederland zwemveilig en zwemvaardig' en zijn trots op het unieke Nederlandse systeem van zwemonderwijs waarin zwemplezier en kwaliteit(sbewaking) centraal staan.
Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is hét aanspreekpunt voor alles op het gebied van zwemdiploma's, zwemonderwijs, zwemveiligheid, zwemvaardigheid, zwembaden en zwemomgevingsveiligheid voor de zwembranche, overheden, media en consumenten. Onze directe klanten bestaan uit zwembaden, zwemscholen, gemeenten, zwemverenigingen en opleidingsinstituten. Daarnaast werken wij samen met onderzoeksinstituten, vakorganisaties sportkoepels en de landelijke, regionale en lokale overheden.

De organisatie wordt gevormd door een klein team enthousiaste professionals, die dagelijks werken aan constructieve samenwerkingsrelaties en snelle, accurate dienstverlening aan klanten en stakeholders. Daarnaast worden we ondersteund door een paar honderd deskundige vrijwilligers op de terreinen diplomazwemmen, kwaliteitsborging en examinering.

Daarnaast verzorgt het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ het beheer van het Keurmerk Veilig & Schoon in opdracht van Stichting Zwembadkeur.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Nationaal Platform Zwembaden | NRZ bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en negen bestuurders die een afspiegeling vormen van de zwembranche. De volgende personen hebben zitting in het bestuur:
  • Mevrouw G.M. Mittendorff, onafhankelijk voorzitter
  • De heer A. de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten
  • De heer M.N. Tap, management RECRON
  • Mevrouw N. Hoogwerf, adjunct-directeur KNZB
  • De heer K. Breedveld, directeur Reddingsbrigade Nederland
  • Mevrouw V. Hunnik, Afdelingshoofd Beleid en Ontwikkeling Sport Gemeente Rotterdam
  • De heer B. Lavrijsen, directeur Laco
  • De heer M.C. Mulders, onderwijs adviseur Sociaal Fonds Recreatie/KIKK
  • De heer A.A. van Schaveren, bestuurslid KNZB
  • De heer A. de Vries, directeur Nederlandse Onderwatersport Bond

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is een gezamenlijk initiatief van

Initiator Stichting Zwembadkeur
Alle werkzaamheden van het Keurmerk Veilig & Schoon worden uitgevoerd door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.