NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

CE3 Lesgever Zwem-ABC

De Lesgever Zwem-ABC verzorgt zweminstructie aan kinderen gericht op het (beter) leren zwemmen. Daarbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties.
Om de certificeerbare eenheid Lesgever Zwem-ABC af te ronden en het branchecertificaat te ontvangen moeten de volgende onderdelen worden behaald:
  • Competentieopdrachten
  • Tonen van een geldig diploma/certificaat EHBO, Zwemmend Redden voor Zwembaden en C-diploma
  • Stage
  • Praktijkexamen (alleen van toepassing bij examinering ROC's)
  • Mondeling examen

Indien de opdrachten met een gemiddeld cijfer van 6,0 zijn afgerond en het EHBO diploma, C-diploma en het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden zijn behaald kan de kandidaat deelnemen aan het mondeling examen. Alle voorwaarden, de wijze van examineren en het toezicht vanuit NPZ zijn verwoord in het Examenreglement.