NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Notitie zwemlesduur

Vanuit het Kenniscentrum Zwemmen binnen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is recent een verdiepende notitie geschreven over gemiddelde zwemlesduur. Aanleiding waren nieuwe cijfers van Mulier Instituut over hoe lang de kinderen bij de zwemlesaanbieders van het Zwem-ABC gemiddeld doen over hun zwemlestraject. Gemiddeld behalen kinderen na 51 klokuren diploma A, na 16 uur extra diploma B en na 17 uur extra diploma C.
Klik hier om de notitie te downloaden.

Cijfers zwemlesaanbod in Nederland

Wist u dat de helft van de zwembaden schoolzwemmen verzorgt en dat een kwart van de zwembaden en zwemscholen een turbozwemcursus aanbiedt? Deze cijfers en andere over lesduur, startleeftijd, diplomaleeftijd en doorstroom zijn verzameld in een factsheet.
Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.

Onderzoek tevredenheid Licentie Zwem-ABC

Zwemlesaanbieders ervaren toegevoegde waarde van de Licentie Zwem-ABC en hebben de kwaliteitscriteria meestal opgenomen in hun reguliere werkprocessen. Verder valt de gevraagde voorbereidingstijd niet tegen.
Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.

Onderzoek naar turbozwemmen

Turbozwemmen speelt in op een behoefte bij ouders en kent tegelijk verschillende aandachtspunten.
Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.

Arbeidsmarkt zwembranche

Cijfers uit de Arbeidmarktmonitor Sport bevestigen ontwikkelingen in de zwembranche zoals lichte krimp werkgelegenheid in zwembaden, toename van zwemscholen en verwachte groei inzet vrijwilligers.
Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.

Onderzoek tevredenheid Keurmerk Veilig & Schoon

Welke opbrengsten ervaren de zwembaden met het Keurmerk Veilig & Schoon wat betreft het borgen van veiligheid en hygiƫne?
Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.

Evaluatie landelijke kaders diplomazwemmen

De kaders van het diplomazwemmen in Nederland volgens het Zwem-ABC zijn vastgelegd in de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's (BREZ). In het najaar van 2015 is via een online enquete onder zwemlesaanbieders een evaluatie uitgevoerd van de huidige BREZ, versie 2.0.
Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.

De mening van ouders over zwemlessen en zwemlesaanbieders

In februari 2016 heeft bureau SAMR1 (SmartAgent MarketResponse) in opdracht van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ aan ouders gevraagd wat zij vinden van zwemlessen en zwemlesaanbieders.
Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.