NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Proefzwemmen versus diplomazwemmen

Er zijn zwemlesaanbieders die proefzwemmen organiseren om de kandidaten voor te bereiden op het 'spannende' diplomazwemmen. Dat is aan te bevelen, zeker als het diplomazwemmen in een andere accommodatie plaatsvindt dan de lessen. Soms wordt het proefzwemmen voor de kandidaten echter ook meteen het toetsmoment voor het (al dan niet) slagen voor het examen. Vervolgens wordt dan op een later tijdstip het diplomazwemmen georganiseerd met een ceremonieel karakter: een afzwemfeest. Dit zorgt regelmatig voor verwarring bij betrokken partijen. Ouders denken dat hun kind gaat proefzwemmen. Maar als het kind tijdens het proefzwemmen getoetst wordt, gaat het kind feitelijk diplomazwemmen. De rapporteur die wordt uitgenodigd voor het ceremoniële diplomazwemmen (dat als examen is aangevraagd bij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ) krijgt vervolgens te horen dat iedereen al geslaagd is. Kortom: verwarring alom. Hoe lossen we dit op?
Als een zwemlesaanbieder ervoor kiest om het 'proefzwemmen' te hanteren als toetsmoment, dan betekent dit dat het proefzwemmen eigenlijk diplomazwemmen is en als toetsmoment aangevraagd moet worden bij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Andere zwemlesaanbieders kiezen voor het reguliere diplomazwemmen als toetsmoment, en vragen dat examenmoment aan. Het criterium van het toetsmoment is van belang voor de kwaliteitsbewaking van de Nationale Zwemdiploma's. Op welk moment je invulling geeft aan het toetsmoment, is volledig aan de zwemlesaanbieder zelf.

De waarde van het toetsmoment
Voor het in stand houden van een cultuurgoed 'diplomazwemmen' is het van belang dat we als branche samen waarde hechten aan het toetsmoment. Het Zwem-ABC behaal je als je aan alle eisen kunt voldoen en dat wordt getoetst op een kindvriendelijke manier. Het diplomazwemmen staat voor een feestelijke afsluiting van een (deel)leerproces waarbij je aan mama, papa, opa's en oma's kunt laten zien hoe goed je bent. Ook voor een organisator van het diplomazwemmen is het een moment waarop je jezelf kunt profileren en kunt laten zien dat je een kwalitatieve opleider bent voor de zwemdiploma's. De waarde van het Zwem-ABC is zichtbaar wanneer (groot)ouders zien dat een kind het diploma niet cadeau krijgt en het kind echt zwemveilig en zwemvaardig is.

Proefzwemmen én diplomazwemmen
We pleiten hier voor zowel proefzwemmen als diplomazwemmen als waardevolle elementen in de afrondende fase van het leerproces. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de status van het diplomazwemmen behouden blijft binnen een kindvriendelijke situatie. De uitdaging zit erin om met een ontspannen sfeer tegelijkertijd zorg te dragen voor een serieus toetsmoment.

Rol van de rapporteur
Sinds jaar en dag (en op dit moment nog steeds), is de inzet en het enthousiasme van het corps rapporteurs de basis voor het realiseren en behouden van kwaliteit van de Nationale Zwemdiploma's. De rapporteur maakt onderdeel uit van het formele, kindvriendelijke toetsmoment waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie die het diplomazwemmen organiseert. De rapporteur is als gast aanwezig en vertegenwoordigt op dat moment het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Het is voor rapporteurs van belang dat zij de toebedeelde rol op deskundige wijze vervullen, waarbij de consument aanvoelt dat de kwaliteit van het diplomazwemmen wordt gemonitord door vertegenwoordigers van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en waarbij de zwemlesaanbieder zich gesteund voelt in professionaliteit door de feedback van de rapporteur.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ adviseert om tijdens de voorbespreking samen afspraken te maken over het verloop van het diplomazwemmen. Je kunt dan bespreken wat voor beide partijen praktisch en prettig werkt. Zoals: de plaats waar de rapporteur staat, of er een toespraak wordt gehouden na afloop van het diplomazwemmen en wat de inhoud wordt van dit verhaal. Ook kan worden afgestemd hoe de beoordelingscommissie werkt.

Hoe erkende organisatoren van diplomazwemmen omgaan met het begrip proefzwemmen en diplomazwemmen is iets wat zij zelf kunnen invullen in de richting van de ouders. Maar het aanvragen van de datum voor het toetsmoment waarbij een rapporteur uitgenodigd kan zijn, is het formele 'diplomazwemmen' waarbij de kinderen moeten laten zien dat ze conform de BREZ 2.0 in staat zijn om de gevraagde vaardigheden te tonen.