NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Zwemcertificaten ABC

Het uitgangspunt van de opleidingsweg van het leren zwemmen is dat alle leerlingen, jong of oud, worden opgeleid voor het Zwem-ABC. Bij de uitvoeringswijze van de examenprogramma's wordt rekening gehouden met kandidaten die tijdelijke of permanente beperkingen hebben. Door de opdrachten aan te passen aan de beperkingen van deze kandidaten, kan de kandidaat afzwemmen voor het reguliere Zwem-ABC. Voorwaarde hierbij is wel dat de essentie van de opdracht of vaardigheid blijft bestaan. Er mogen geen onderdelen van het examenprogramma worden overgeslagen.
Ondanks deze mogelijkheid zijn er kandidaten die niet, of slechts na een hele lange oefenperiode, in staat zijn om het Zwemdiploma A, B of C te halen. Vaak worden deze kinderen dan door hun ouders van zwemles afgehaald, wat natuurlijk een grote teleurstelling is voor alle partijen.

Om het enthousiasme van deze kinderen voor het zwemmen en de zwemles te behouden zijn er zwemcertificaten. Kern van deze zwemcertificaten is dat deze zich richten op wat een kandidaat wél kan! Op het zwemcertificaat kan worden aangekruist welke onderdelen van het Zwem-ABC worden beheerst. Omdat het aantal zwemcertificaten dat een opleider per jaar nodig heeft ten opzichte van het aantal zwemdiploma's beperkt is, kunnen de certificaten ook per stuk worden besteld. De kosten voor een zwemcertificaat zijn gelijk aan die van een zwemdiploma.

Wanneer een Zwemcertificaat?
Sinds september 2010 zijn er drie zwemcertificaten: Zwemcertificaat A, Zwemcertificaat B en Zwemcertificaat C. De certificaten kunnen worden gebruikt voor:
  • Leerlingen die door een (tijdelijke) beperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kunnen uitvoeren (zoals voorgeschreven in de BREZ). Een zwemcertificaat is dan een vervanger voor een Zwemdiploma.
  • Leerlingen die door omstandigheden veel tijd nodig hebben het Zwemdiploma A, B of C te halen. Het zwemcertificaat kan dan worden gebruikt als motivatie, als tussenstap op weg naar het Zwemdiploma.

Hoe werkt het?
Een kandidaat kan de opleidingsweg op verschillende manieren afronden:
  • 1. De kandidaat heeft meer tijd/inspanning nodig om een diploma te behalen en behaalt eerst een certificaat als tussenstap.
  • 2. De kandidaat is niet in staat om een zwemdiploma te behalen en volgt de certificatenlijn.

Een Zwemcertificaat wordt alleen uitgegeven als er zicht is op enige vaardigheid. Zwemcertificaten en zwemdiploma's van het Zwem-ABC zijn stappen op weg naar zwemveiligheid. Daarom is er bij ieder Zwemcertificaat sprake van een verplicht onderdeel, dat een zekere mate van zwemveiligheid garandeert. Daarnaast is er ook een open deel, dat bestaat uit onderdelen van de examenprogramma's van het Zwem-ABC.

Op het Zwemcertificaat kan worden aangekruist welke onderdelen van Zwemdiploma A, B of C welke onderdelen van Zwemdiploma A, B of C worden beheerst. De kledingeisen voor de Zwemcertificaten zijn gebaseerd op de kleding die is voorgeschreven voor het Zwem-ABC.

De specifieke bepalingen van de Zwemcertificaten zijn per Zwemcertificaat te bekijken:


De Zwemcertificaten zijn te bestellen via de webwinkel voor erkende organisatoren van diplomazwemmen.