NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Heel Nederland Zwemveilig’ - stijging zwemvaardigheid in Nederland

07-12-2017 - De factsheet ‘Zwemvaardigheid 2016’ van het Mulier Instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met recente cijfers over de stand van de zwemvaardigheid in Nederland laat zien dat 97% van de 11 - 16 jarigen in het bezit is van één of meerdere zwemdiploma’s. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2014. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, dat vanaf 1 januari 2018 verder gaat onder de naam Nationale Raad Zwemveiligheid, is blij met deze stijging vanuit haar doelstelling ‘Heel Nederland Zwemveilig’. De stijging is met name te zien in het aandeel van het Zwemdiploma A in de leeftijdsgroep 6 - 10 jarigen. Het aantal kinderen dat in het bezit is van Zwemdiploma B en Zwemdiploma C is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Punt van aandacht blijft het relatief lage aantal kinderen dat in bezit is van het Zwemdiploma C (34%). De Nationale Raad Zwemveiligheid introduceert de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid vanaf 1 januari 2018. Dit betekent concreet dat wordt nagestreefd dat iedereen in de toekomst in het bezit is van het Zwemdiploma C.

Meer aandacht voor kwetsbare groepen
Uit de factsheet ‘Zwemvaardigheid 2016’ komt verder naar voren dat kinderen van ouders met een laag inkomen of kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak een diploma halen dan kinderen van ouders met een hoog inkomen en een Nederlandse achtergrond. Dit is een structureel gegeven wanneer we terugkijken naar de onderzoeken in 2012 en 2014. De Nationale Raad Zwemveiligheid gaat via het project NL Zwemveilig de komende jaren meer inzetten op het verhogen van de zwemveiligheid onder deze kwetsbare groepen in samenwerking met andere partijen.

NL Zwemveilig
De gepubliceerde factsheet ‘Zwemvaardigheid 2016’ maakt onderdeel uit van het project NL Zwemveilig. Dit project is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. NL Zwemveilig richt zich op het verzamelen en verspreiden van kennis over zwemonderwijs en zwemveiligheid. Er wordt samengewerkt met de kennisinstituten Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim. Zie www.nlzwemveilig.nl voor onder meer de kennisbank met publicaties en blogs en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bekijk hier de factsheet en het nieuwsbericht van Mulier Instituut en SCP.

‹ Naar het overzicht