NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Onderzoeksjaar 2017

30-06-2017 - In het afgelopen half jaar heeft NPZ vanuit het Kenniscentrum Zwemmen meegewerkt aan verschillende belangrijke onderzoeken. Onderwerpen waren onder andere de informatiebehoefte bij zwemonderwijzers, zwemlesaanbod, de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker en het Keurmerk Veilig & Schoon. De uitkomsten zijn zeer waardevol. We zullen deze gebruiken om bijvoorbeeld besluiten te nemen over onze communicatie-uitingen en de inhoud van de beroepsopleiding. Lees verder voor een overzicht van de diverse onderzoeken.

Meest recent: enquête Begeleider recreatieve zwemactiviteiten
Momenteel loopt er nog een onderzoek vanuit de Hanzehogeschool Groningen onder zwembaden naar de wensen en ervaringen met de opleiding tot Begeleider recreatieve zwemactiviteiten. Deze opleiding maakt als certificeerbare eenheid 2 onderdeel uit van de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker van NPZ en is gekoppeld aan een branche certificaat. Heeft uw zwembad de enquête nog niet ingevuld en wilt u alsnog uw mening geven? Neem dan contact op met Judith Kooistra via 06 21 45 86 54 of ju.kooistra@st.hanze.nl.

Recent afgesloten: informatiebehoefte zwemonderwijzers en zwemlesaanbod
In maart/april heeft Susanne Pinto, stagiaire bij het Kenniscentrum Zwemmen, onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van zwemonderwijzers. Daarin zijn onder meer vragen gesteld over de gewenste kennis, hoe zwemonderwijzers zich (willen) ontwikkelen en de rol van NPZ daarbij. In de volgende nieuwsbrief worden resultaten besproken.
In mei/juni voerde Mulier Instituut, in het kader van project NL Zwemveilig, onderzoek uit naar het zwemlesaanbod in Nederland. Via NPZ zijn ook alle zwemlesaanbieders van het Zwem-ABC gevraagd om medewerking. Er zijn allerlei vragen gesteld die inzicht geven in hoe het zwemlesaanbod in Nederland is georganiseerd. Komend najaar zullen de uitkomsten in een uitgebreide rapportage beschikbaar komen.

Eerdere resultaten
Bent u nieuwsgierig naar de uitkomsten van afgeronde studies over bijvoorbeeld zwemlesduur, de mening van ouders over zwemlessen of over turbozwemmen? Dan kunt u hier specifieke factsheets vinden.
Ook kunt u publicaties over zwemmen en zwemonderwijs vinden in de digitale Kennisbank Zwemonderwijs, die hier te vinden is en is gekoppeld aan de website van het project NL Zwemveilig. Over dit project leest u elders in deze nieuwsbrief meer.

In het vervolg van 2017 komen er verder nog cijfers beschikbaar over onder meer verdrinkingen, zwemdiplomabezit bij kinderen en de mening van de Nederlandse bevolking over zwemveiligheid. Tevens zullen we een totaaloverzicht opmaken in de vorm van een Kennisagenda Zwemonderwijs. Zo zal de kennisbasis van het zwemonderwijs in 2017 een flinke impuls krijgen en kan die kennis zowel landelijk als lokaal benut worden om de kwaliteit van zwemlessen verder te vergroten.

‹ Naar het overzicht