NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

BREZ 2018: de BREZ verandert

21-04-2017 - In 2016 heeft de ontwikkelgroep BREZ 3.0 voorstellen gedaan voor aanpassingen in de BREZ (Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s). Daarnaast wordt in het kader van het project NL Zwemveilig gewerkt aan een nieuwe definitie voor zwemveiligheid en heeft het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ) inmiddels 3 niveaus van zwemveiligheid vastgesteld. Deze ontwikkelingen leiden samen tot een optimalisering en flexibilisering van de examenprogramma’s van de zwemdiploma’s in 2018. Wat houdt dat precies in?

Zwemveiligheid: wat is dat precies?
Zwemveiligheid is een dynamisch begrip. Jezelf kunnen redden in de ene situatie, betekent nog niet dat dat ook vanzelfsprekend is een andere situatie. Het bestuur van NPZ heeft drie niveaus van zwemveiligheid geformuleerd. Deze niveaus worden gekoppeld aan de huidige drie zwemdiploma’s. Het derde niveau is de ‘nationale norm voor zwemveiligheid’.

Gevolgen: inhoudelijk aangepaste examenprogramma’s
Op basis van deze drie niveaus wordt de inhoud van het huidige A-, B- en C-diploma opnieuw vastgesteld in samenwerking met de zwembranche. Dat betekent dat er een paar onderdelen uit de examenprogramma’s worden gehaald en een aantal wordt toegevoegd. Dat geldt voor het huidige standaardexamenprogramma, zoals we dat kennen. Daarin verandert niet heel veel op inhoud en qua toetsing.

Nieuwe examenprogramma’s naast het ‘standaard-examenprogramma’
Zwemlesaanbieders die tevreden zijn over de huidige vorm van het diplomazwemmen, kunnen het standaard-examenprogramma blijven hanteren. Nieuw is dat zwemlesaanbieders straks ook kunnen kiezen voor alternatieve examenprogramma’s bij het diplomazwemmen, die beter passen bij hun visie op leren zwemmen. Dat kan vanaf 2018, zolang de proeven het betreffende niveau van zwemveiligheid en alle basisprincipes toetsen. Naast het standaard-examenprogramma zoals we dat kennen, komen er dus ook andere examenprogramma-mogelijkheden per zwemdiploma. De examenprogramma’s toetsen dus dezelfde inhoudelijke onderdelen als het standaard-examenprogramma, maar dat gebeurt op een andere manier.

Het toegepaste examenprogramma
Een van de alternatieve examenprogramma’s is het ‘toegepaste’ examenprogramma. De toegepaste proeven uit het examenprogramma bestaan uit opdrachten die zo veel mogelijk doelgericht zijn. Het gaat niet alleen om de vaardigheid, maar ook om de context, de omgeving, waarin je de vaardigheid kunt gebruiken om jezelf te redden. Een voorbeeld is dat kinderen tijdens de toegepaste proeven kunnen laten zien dat zij veilig naar de overkant van het zwembad kunnen komen en dit met gemak kunnen volhouden, zonder dat een specifieke zwemslag is voorgeschreven.

Het maatwerk-examenprogramma
Een zwemlesaanbieder mag ook zelf een examenprogramma samenstellen. Deze maatwerk-proeven in het examenprogramma worden getoetst door een commissie, die bekijkt of dezelfde onderdelen worden getoetst als in het standaard-examenprogramma.

Innovatie ruimte
Examenprogramma’s toetsen uiteindelijk of kinderen voldoen aan dezelfde zwemveiligheidsnorm, maar ze verschillen in de manier waarop toetsing plaatsvindt. Voor degenen die graag blijven werken zoals nu, verandert er weinig. Voor zwemlesaanbieders die hun zwemlessen willen innoveren, bieden de alternatieve examenprogramma’s mogelijkheden om het diplomazwemmen daarop af te stemmen. Zij kunnen ervoor kiezen om nieuwe proeven te hanteren tijdens het diplomazwemmen.

Meer weten over de BREZ 2018? Meer weten over de BREZ 2018? Bekijk de video van de presentatie die Titeke Postma en Mariska Hol gaven tijdens de Dag van het Zwemonderwijs (35 minuten). Bezoek ook de regiobijeenkomsten in juni!

‹ Naar het overzicht