NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Dag van de Beroepsopleiding: een terugblik

21-04-2017 - Op donderdag 23 maart vond de Dag van de Beroepsopleiding plaats. Hier ontmoetten opleidingsinstituten uit het beroepsonderwijs en de zwembranche elkaar om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en na te denken over het opleiden van deskundig zwembadpersoneel in de toekomst. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ) kijkt als organisator met een positief gevoel terug op de dag en de opbrengsten. De Dag van de Beroepsopleiding draagt bij aan de beoogde samenwerking in de zwembranche voor het opleiden van zwembadpersoneel en sluit aan op de stappen die we dit jaar zetten om de kwaliteit van opleidingen verder te verhogen.

Jarno Hilhorst (NPZ) startte de dag met een plenaire inleiding over ontwikkelingen van de Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker, zoals het leermateriaal, keuzedelen in het mbo en de opleidingsstructuur. En natuurlijk de implementatie van de nieuwe Beroepsopleiding Zwembadtechniek met vier uitstroomprofielen. Vervolgens ging de groep uiteen voor enerzijds een ontwikkelsessie over de inhoud van de opleidingsonderdelen of anderzijds voor een sessie over de rol van de stagebegeleider/praktijkopleider vanuit het zwembad. Meerdere malen benoemden aanwezigen hoe belangrijk die stagebegeleiders bij het zwembad of de zwemschool zijn in het opleidingstraject. Ook een goede samenwerking met docenten van het opleidingsinstituut is essentieel. NPZ werd opgeroepen om stagebegeleiders te stimuleren hun kennis en expertise te vergroten.

Inhoud van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker
In de sessie over de inhoud van de opleidingen tot Lifeguard, Begeleider recreatieve zwemactiviteiten en Lesgever Zwem-ABC, noemden aanwezigen verschillende kansen voor verbetering. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat in de opleidingsstructuur het onderscheid tussen deel A en B mag verdwijnen. De opzet van de opleiding Begeleider recreatieve zwemactiviteiten moet worden heroverwogen en aanwezigen onderstreepten dat het leermateriaal aan herziening toe is. In subgroepen wisselden aanwezigen specifieke ervaringen uit en zij formuleerden suggesties hoe de inhoud in de toekomst verbeterd kan worden door de inhoud op onderdelen aan te passen, elementen toe te voegen of juist weg te laten. Zo kan informatie over de Gedragscode zwembranche worden toegevoegd, net als informatie over zwemveiligheid.

Vakmanschap
Met workshops over digitaal opleiden, uniform examineren, klantgerichtheid aanleren, contact tussen opleider en zwembad, beroepsregister en de koppeling met specialisaties/vervolgcursussen was er keuze genoeg. Alle behandelde thema’s leverden stof op tot discussie en aanvullende inzichten. Dit is relevant voor het verder verbeteren van de deskundigheid in de zwembranche en het vergroten van de waarde en erkenning van vakmanschap. Een belangrijke uitdaging voor opleidingsinstituten en de zwembranche, samen met NPZ.

Een jaarlijks terugkerend evenement
NPZ wil van de Dag van de Beroepsopleiding een jaarlijks terugkerend evenement maken en het bereik verder vergroten richting 2018. Het samenbrengen van opleidingsinstituten, zwembaden en landelijke organisaties is als zeer positief ervaren; op naar een nieuwe traditie! Wel zijn er verschillende aandachtspunten en wensen voor verbetering. Zo vond een deel de gevraagde bijdrage te hoog, werd relatief veel input gevraagd en mag het op onderdelen praktijkgerichter. NPZ neemt alle aanbevelingen mee richting volgend jaar en zal, net als de afgelopen keer, met een werkgroep van opleiders en zwembranche samen bepalen hoe de Dag van de Beroepsopleiding in 2018 in te vullen. Samen werken we zo aan kennisdeling en ontmoeting om op uniforme wijze deskundig zwembadpersoneel op te leiden.

Wat doet NPZ met de opbrengsten?
Ook de opbrengt van de Dag van de Beroepsopleiding nemen we mee. Met die opbrengst gaan we komend jaar aan de slag. Zo werkt NPZ komend jaar aan het vernieuwen van competentieopdrachten, het examineren van keuzedelen in het mbo en branchecertificaten voor de opleiding zwembadtechniek. Ook evalueren we de inhoudelijke kaders van de opleidingen, die we delen met uitgevers van de lesmaterialen. En de opleidingsstructuur houden we tegen het licht. Zo is er besluitvorming nodig over de opleiding Begeleider recreatieve zwemactiviteiten en het samenvoegen van deel A en B van de opleidingen. Wordt vervolgd!

‹ Naar het overzicht