NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Onderzoeksjaar 2017

27-01-2017 - In 2017 wordt er van alles onderzocht. Over thema’s als startleeftijd, registratie van verdrinkingen, schoolzwemmen, lokale samenwerking, Licentie Zwem-ABC en Keurmerk Veilig & Schoon vindt er komend jaar onderzoek plaats. Ook naar de doelgroep ‘ouders’ initiëren we nader onderzoek. Een aantal studies volgen op onderzoek dat in 2016 plaatsvond. Het Kenniscentrum Zwemmen binnen het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ stimuleert zo kennisontwikkeling in de zwembranche en werkt samen met onderzoekers en studenten van bijvoorbeeld Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim.

Een belangrijke stimulans voor onderzoek vormt het project NL Zwemveilig, dat wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jarno Hilhorst (manager Kenniscentrum Zwemmen) via e-mail of bij Titeke Postma (projectleider NL Zwemveilig) via e-mail.

Naar de beschrijving van het Kenniscentrum Zwemmen en de uitkomsten van 7 recente onderzoeken
Naar de projectwebsite van NL Zwemveilig
Naar de Kennisbank Zwemonderwijs, waarin publicaties worden verzameld

‹ Naar het overzicht