NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Aangepast toezicht op examens in het mbo & bijscholing examenvoorzitters

27-01-2017 - Op zaterdag 13 januari 2017 zijn veertien examenvoorzitters van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ bijgeschoold voor het toezichthouden op examens voor de branche-certificaten in het mbo. Dit jaar vinden namelijk voor het eerst de aangepaste examens voor ROC’s plaats voor lifeguard/toezichthouder in zwembaden, begeleider recreatieve zwemactiviteiten en lesgever Zwem-ABC.

Over de bijscholing
Een belangrijk verschil met het reguliere opleidingstraject is dat de opleidingen tot begeleider recreatieve zwemactiviteiten en lesgever Zwem-ABC worden afgesloten met een praktijktoets in combinatie met een individueel eindgesprek, in plaats van een afsluitend groepsgesprek. Op 13 januari hebben de examenvoorzitters besproken hoe het toezicht moet plaatsvinden (op basis van het in 2016 aangevulde Examenreglement). Een ander onderdeel dat aan bod kwam tijdens de bijscholing: waar moet je als toezichthoudend examenvoorzitter scherp op zijn? De beoordeling van de laatste les van het praktijkexamen tot lesgever Zwem-ABC moet zowel beoordeeld worden door iemand van het ROC als iemand van het zwembad. Als er geen beoordelaar van het zwembad bij is, dan zal de examenvoorzitter hierover rapporteren en zal de student geen branche-certificaat kunnen verkrijgen. Jaco van Gent (opleidingsmanager Deltion College) presenteerde het eerste gedeelte over de aangepaste manier van examineren. Daarna verzorgde Antoon Wellens (Cinop) een assessorentraining, zodat de examenvoorzitters heel goed weten en begrijpen hoe examinering (in het mbo) plaatsvindt en hoe je daar toezicht op houdt.

Uitbreiding van het aantal examenvoorzitters
Naast deze groep examenvoorzitters, veelal zeer ervaren vertegenwoordigers van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en de zwembranche, wordt de poule van examenvoorzitters dit voorjaar uitgebreid met examenvoorzitters vanuit ROC’s zelf. Deze ervaren zwemdocenten vanuit ROC’s kunnen dan ook namens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ worden afgevaardigd om bij een ander ROC toezicht te houden, feedback te geven op het niveau van examenkandidaten en de wijze waarop de examens plaatsvinden.

Jarno Hilhorst, manager Kenniscentrum Zwemmen bij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ: “Ik ben erg blij met de goede samenwerking met het mbo en de afspraken over opleiden en examineren. Zo werken we samen aan kwaliteit van zwembadmedewerkers.”

‹ Naar het overzicht